வியாழன், 29 ஏப்ரல், 2021

'சூத்திரனுக்கு மூளை இல்லை' - ஶ்ரீலஶ்ரீ_பிரபுபதா

#சூத்திரனுக்கு_மூளை_இல்லை_ஶ்ரீலஶ்ரீ_பிரபுபதா 

#Sudras_have_no_brain_Srila_Prabhupada

உலகத்தில் அதி வேகமாய் வளர்ந்து வரும் மதவாத,இனவாத அடிப்படைவாத அமைப்பு எதுவென்றால் அது ஹரே கிருஷ்ணா அமைப்பான ISKCON தான்.

அமைதி அமைதி ....எப்படிங்க ஶ்ரீகிருஷ்ணரையும் கீதையையும் உலகமெங்கும் பரப்பும் இந்த இயக்கம் இனவாத அமைப்பாகும்?! 

ISKCON இயக்கத்தை தொடங்கியவரான பிரபுபதா அவர்களின் உரைகளை விமர்ச்சித்து  International Business Times ல் கட்டுரையாக எழுதியிருக்கிறார் Palash Ghosh அவர்கள், அதில் கீழுள்ள ஒரு சிலபகுதிகளைப் படித்துவிட்டு நீங்களே முடிவிற்கு வாருங்கள்.

“It is all [a] nonsense civilization,” he declared. “A first-class Rolls Royce car, and who is sitting there? A third-class Negro. This is going on. You will find these things in Europe and America. This is going on. A first-class car and a third-class Negro.”
Prabhupada frequently used the term “Negro” even though that word had fallen out of favor in most Anglophone nations.
The theme of black people as cursed by God and hopelessly beyond redemption appeared repeatedly in Prabhupada’s comments.

For a man who came from a country colonized by the British, Prabhupada made some rather shocking statements about imperialism, in particular as it pertained to the United States. In a discussion with a disciple named Syamasundara Dasa, Prabhupada seemed to equate the Native Americans (pejoratively called "Red Indians") of North America with the Sudras (the lowest-caste, darkest-skinned Indians of the Hindu system in India).
“Sudras [black people] have no brain,” he said. “In America also, the whole [of] America once belonged to the Red Indians. Why they could not improve? The land was there. Why [did] these foreigners, the Europeans, came and improved [it]? So sudras cannot do this. They cannot make any [improvements].”
Prabhupada apparently also deeply embraced the myth of the "Aryan" super-race and linked the ancient peoples of India to Europe and the U.S. During a talk in Australia one year prior to his death, Prabhupada declared that “the Aryans spread [to] Europe also, and the Americans, they also spread from Europe. So the intelligent class of human being, they belong to the Aryans, [the] Aryan family. Just like [Adolph] Hitler claimed that he belonged to the Aryan family.”
The Swami also equated the Dravidians, that is, the dark-skinned original inhabitants of India who now predominate in the southern part of the country, with black Africans.

பிரபுபதா அவர்கள் ஆரியர்கள் மனிதர்களில்  உயர்வானவர்கள் (super race) என்று பல இடங்களில் பேசிய பதிவுகளை இன்றும் YouTube களில் காண இயலும். ஆப்பிரிக்க இனத்தவர்களை, அமெரிக்க பழங்குடி மக்களைத் தாழ்த்தியும் இழிவாகவும் பல முறை பிரபுபதா அவர்கள் பொதுக் கூட்டங்களில் உரையாற்றியிருக்கிறார்.

ஆரியர்களை அவர் உயர்த்திப் பிடித்த காரணத்தினால் ஆரியர்கள் அதிகம் உள்ள ஐரோப்பா முழுவதிலும்  ISKCON இயக்கம் படு வேகமாய் பரவி வருவதை எளிதாக அவதானிக்க இயலும்.அதாவது ஆரியர்கள், ISKCON என்பது தங்களது சொந்த பூர்வீக மதமாக கருதத் துவங்கியிருக்கிறார்கள், அதனால் விளையக் கூடிய ஆபத்துக்களை உணராமல்.
இப்படி கருப்பு,வெள்ளை,ஆரியர்கள்,
பஞ்சமர்கள், சூத்திரர்கள் என இனவாதம் பேசி மதவாதத்தைப் பரப்பும் இந்த இயக்கம் தடை செய்யப்பட வேண்டுமல்லவா?!

ஹரே கிருஷ்ணா வின் https://vanipedia.org/
இணைய தளத்தில் அவரது பேச்சுக்களின் தமிழாக்கப் பகுதிகள் பல உண்டு, sample க்கு ஒரு பகுதி உங்களுக்காக;

“சூத்திரர்களைவிட குறைந்த அந்தஸ்துடையவர்கள் அனைவரும் பண்சமஸ், ஐந்தாவது தரத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். முதல் தரம், பிராமண, இரண்டாம் தரம், க்ஷத்ரிய, மூன்றாம் தரம், வைஸிய, நான்காம் தரம், சூத்திர, மற்ற அனைவரும் - ஐந்தாம் தரம். அவர்கள் சண்டாலஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். சண்டாலஸ், துப்புரவாளர், காலணி தைப்பவர், இன்னும் தாழ்ந்த தரம். இன்னமும், இந்தியாவில் இந்த ஐந்தாம் தரம் மக்கள் மட்டும், அவர்கள் மாமிசம் சாப்பிடுவார்கள், பன்றி, சிலசமயம் மாடு. ஆகையால் நீங்கள் ஐந்தாம் தரம் மனிதரால் ஆட்சி செய்யப்பட்டால் நீங்கள் எவ்வாறு சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? அது சாத்தியமல்ல. அங்கு எவ்வாறு சமூக அமைதி ஏற்படும்?” 

இப்படியான வர்ணாசிரம பிரிவினைகளை உயர்த்தி மக்களைப் பிளவுபடுத்துவதை தொடர்ந்து ISKCON செய்து வருகிறது. 

இது தடை செய்யப்பட வேண்டிய இயக்கம் என்பதை இப்போது ஒப்புக் கொள்கிறீர்களா?!
அடுத்த முறை யாராவது ISKCON இயக்கத்தைச் சார்ந்தவர்கள் இலவசமாக கீதை அல்லது வேறு நூல்களை உங்களுக்கு வழங்க வரும்போது தவறாமல் அவர்களிடம் பிரபுபதாவின் aryans theory பற்றி கேள்வி எழுப்புங்கள்,வர்ணாசிரமம் பற்றிய அவரது கருத்துக்களை விவாதியுங்கள், சூத்திரர் சண்டாளர்களைப் பற்றிய அவரது கருத்தை எடுத்துக் கூறுங்கள்.

ISKCON கேயில்களில் வழங்கப்படும் இலவச உணவை நம்பி மோசம் போகாதீர்கள், அவர்களது உள் நோக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Palash Ghosh ன் கட்டுரையின் link:
https://www.ibtimes.com/swami-prabhupada-founder-hare-krishna-movement-virulent-racist-anti-semite-1412102
- ஆறாம் அறிவு, தினகரன் செல்லையா, முகநூல் பதிவு, 30.4.21

செவ்வாய், 27 ஏப்ரல், 2021

பௌத்த சமண பெண்களை கற்பழிக்க வரம் வேண்டும்- திருஞானசம்பந்தன்

 

திருஞானசம்பந்தன் சமண பௌத்த பெண்களை கற்பழிக்க கடவுளிடம் வரம் வேண்டி பாடிய தேவாரப் பாடல்

மண்ணகத்திலும் வானிலும் எங்குமாய்த்

திண்ணகத் திருவாலவா யருள்

பெண்ணாகத் தெழில் சாக்கியர் பேயமண்

பெண்ணர் கற்பழிக்கத் திருவுள்ளமே!

மதுரைவாழ் சிவனை நோக்கி திருஞானசம்பந்தன் என்னும் சின்ன பையன் (வயது 18இல் மரணம் அடைந்து விடுகிறான்) தேவாரத்தில் என்ன பாடுகிறான்?

பவுத்த, சமணர் வீட்டு அழகிய பெண்களைக் கற்பழிக்க அருள் புரிவாயாக என்பதுதான் இந்தப் பாடல். 

சமண பௌத்தர்களின் தலை அறுப்பதே தர்மம் என தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் பாடிய நாலாயிரம் திவ்யப் பிரபந்தம்

வெறுப்பொடு சமணர் முண்டர் விதியில் சாக்கியர்கள்

நின்பால் பொறுப்பரியனகள்பேசில் போவதே நோயாகி

குறிப்பெனக் கடையுமாகில் கூடுமேல் தலையை ஆங்கே

அறுப்பதே கருமம் கண்டாய் அரங்கமாநகருளானே!

- பாடல் எண் 879

“திருவரங்கப் பெரும் கோயிலில் அருள்கின்ற பெருமானே! உனது பெருமையை மற்றவர்கள் கூறுவதைப் பொறுக்காமல், அதை வெறுத்து இந்த மொட்டை அடித்த சமணர்களும், உனது அருளை அறியாத பாக்கியமில்லாத பவுத்தர்களும், உன்னைப் பற்றி பொறுக்க முடியாத பல வார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து கூறுவாராகில் _ ஒன்று, அந்தச் சொற்களைக் கேட்டு நான் உயிர் விட வேண்டும், அல்லது, உன்னை அவதூறு பேசுவார்களின் தலையை அப்போதே அறுத்துத் தள்ளுவதே தர்மம்.’’

இந்தப் பாட்டைப் பாடியவர் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்.

வெள்ளி, 23 ஏப்ரல், 2021

எது பாவம்?


‘‘நான் ஒருமுறை நண்பர்கள் ஆறு பேருடன் தனுஷ்கோடி போயிருந்தேன். ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு ஓட்டலில் தங்கியிருந்தோம். மதியம் வெளியே போன இடத்துல பாட்டி ஒருத்தங்க தனியா உட்கார்ந்து பனங்கிழங்கு வித்துகிட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எப்படியும் 75 வயசுக்கு மேல இருக்கும். அவங்க உடல் ரொம்ப தளர்ந்துபோயிருந்துச்சு. அந்த வயசிலும் சொந்த உழைப்பில் சம்பாதிக்கணும்ங்கிற வைராக்கியத்திலோ, நிர்பந்தத்திலோ, வீட்டில் சும்மா இருக்க விரும்பாமலோதான் அந்தப் பாட்டி அந்த வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கணும்.

அந்தப் பாட்டிகிட்ட போய் பனங்கிழங்கு வாங்கினேன். நாலஞ்சு பனங்கிழங்கை எடுத்துக்கொடுத்து 12 ரூபாய்னு சொன்னாங்க. 20 ரூபாய் நோட்டைக் கொடுத்தேன். அதை வாங்கி தன் சுருக்குப் பைக்குள்ள போட்டுகிட்டு மீதம் கொடுக்க வேண்டிய சில்லறையைத் துழாவிகிட்டிருந்தாங்க.

‘பரவாயில்லை பாட்டி... இருக்கட்டும்'னு சொல்லிட்டுத் திரும்பினேன். பாட்டி பதறியபடி ‘நில்லு... நில்லு... இந்தா இதை வாங்கிட்டுப் போயிரு’னு சில்லறையைத் தேடி எடுத்து என் கையில் கொடுத்தாங்க. ‘இந்தப் பாவத்தை நான் எங்கே கொண்டுபோய் கழுவுறது’ன்னு கேட்டபடியே கொடுத்ததுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய வியப்பு. அந்தப் பாட்டியையும், அவர் சொன்ன வார்த்தையையும் என்னால் மறக்கவே முடியலை. காரணம், அந்தப் பாட்டி உட்கார்ந்திருந்த இடத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்துலதான் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலேயிருந்து வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் பாவங்களைப் போக்கிட்டுப் போற இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு, ஒருத்தர்கிட்ட 8 ரூபாயை சும்மா வாங்கறதைப் போக்கவே முடியாத பாவமாக நினைச்ச அந்தப் பாட்டியை நினைச்சு நான் எப்போதும் வியப்பேன்.''

- ஓவியர் மருது, 

“அவள் விகடன்”,

16.3.2021, பக்கம் 20

எது பாவம்? எந்தக் குற்றங்களையும் துணிவாகவே செய்யலாம்! ஆனாலும், இவற்றிற்கெல்லாம் பரிகாரம் -பிராயசித்தம் உண்டு.

இராமேசுவரம் ஆனாலும், கும்பமேளாவானாலும், மகாமகம் ஆனாலும் கோவில் குளத்தில் மூழ்கினால் அனைத்துப் பாவங்களும் அக்கணமே தலை தெறிக்க ஓடும் -பாவ மன்னிப்பு எளிதில் கிடைத்துவிடும்.

ஆனால், பனங்கிழங்கு விற்கும் ஒரு பாட்டி 'பாவம்' என்று கருதுவது எதை?

பகுத்தறிவாளரான ஓவியர் மருது புத்தியில் படும்படி வெகு இலாவகமாக இடித்துக் கூறிவிட்டாரே!

 - மயிலாடன்


கும்பமேளா!


 'கும்பமேளா', 'கும்பமேளா' என்று கூக்குரல் போடுகிறார்களே - இலட்சக்கணக்கில் கூடி, அலகாபாத் திரிவேணி சங்கமத்தில் முழுக்குப் போடுகிறார்களே! அதன் தாத்பரியம் என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாமா?

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்து வேதங்கள் மிகவும் மதிக்கப்பட்ட காலம். வேதம் என்றால் அதற்குமேல் ஒன்றும் இல்லை என்ற நிலைப்பாடு! அதனால்தான் வழக்கில்கூட 'அது என்ன வேத வாக்கா?' என்ற சொல்லாடல்!

திருப்பாற்கடலில் அமிர்தம் உண்டானதாக ஒரு கதை உண்டு அல்லவா!

அசுரர்களும், தேவர்களும் மந்திரகிரியை மத்தாகவும், வாசுகியைத் தாம்பாகவும் கொண்டு பாற்கடலைக் கடைந்தார்களாம். மந்திரிகிரியாகிய மலை கடலில் ஆழ்ந்துவிடாதபடி விஷ்ணு கூர்ம (ஆமை) அவதாரம் எடுத்து, முதுகில் தாங்கிக் கொண்டாராம்.

அமிர்தம் கிடைத்ததாகவும், துர்வாச முனிவரின் சாபத்தால் கடலில் மறைந்து போயிருந்த சூரிய, சந்திராதி கிரகங்களும், காமதேனு, கற்பக விருட்சங்களும், மகாலட்சுமி முதலியவர்களும் மீண்டும் வெளிப்பட்டார்களாம்.

அமிர்தபானத்தினை சக்ஷிர சாகர பாற்கடலில் இருந்து எடுக்க முயற்சித்தபோது, அமிர்த பானம் இருந்த கிண்ணத்தினை அசுரர்கள் களவாடிச் சென்றுவிட்டனராம்.

அவர்களை தேவர்கள் 12 நாள்கள் துரத்திச் சென்றனராம். (12 ஆண்டுகளுக்குச் சமம்).

வானுலகிலும் சண்டை நடந்ததாம். அவ்வமயம் வானுலகிலிருந்து அமிர்தபானம் கொட்டி, பூலோகத்தில் நான்கு இடங்களில் விழுந்ததாம்.

அந்த நான்கு இடங்கள் அரித்துவாரம், பிரயாகை (அலகாபாத்), உஜ்ஜயினி, காசிகையாம்.

12 ஆண்டு போருக்குப் பின்னர், அது நடந்ததால், 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கும்பமேளாவாம். அன்று நீராடினால் பாவங்கள் எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாகப் பறந்து ஓடிவிடுமாம்.

கடுகளவு புத்தியுள்ளவர்களாவது இதனை நம்ப முடியுமா?

சங்கராச்சாரியார்கள் வரை மூழ்குகிறார்களே - இவர்களும் பாவப் பிறவிகள்தானா?

சிந்தியுங்கள்!

 - மயிலாடன்